این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اردبیل
045-33252953
اردبیل
اردبیل – سرچشمه – کوی طوی – ساختمان نوید – طبقه اول

دکتر محمد صادق نقی زاده متخصص چشم و بینایی در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر محمد صادق نقی زاده