این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
زاهدان
05433415978
زاهدان
سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام – ساختمان پزشکان خیام

دکتر محمد صفدری متخصص مغز و اعصاب در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر محمد صفدری