دکتر محمد صفدری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زاهدان

دکتر محمد صفدری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد صفدری

شماره تماس:

05433415978

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام – ساختمان پزشکان خیام