دکتر محمد عبدلی متخصص چشم و بينايی در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد عبدلی

دوشنبه 1400-06-29 , 19:32:28
منوی این پزشک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر محمد عبدلی متخصص چشم


تلفن:

03536221112
آدرس:

یزد - خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.