این پزشک

تخصص پزشک: چشم
یزد
03536221112
یزد
یزد – خیابان امام خمینی – کوچه برخوردار

دکتر محمد عبدلی متخصص چشم و بینایی در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد عبدلی