این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اردبیل
04533251415
اردبیل
سرچشمه – کوچه تبار – روبروی پارکینگ طبقاتی

دکتر محمد علی جعفری زارع متخصص ارتوپدی در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر محمد علی جعفری زارع