دکتر محمدعلی حکیمی میبدی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: یزد

دکتر محمدعلی حکیمی میبدی متخصص مغز و اعصاب در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمدعلی حکیمی میبدی

شماره تماس:

0353663636

آدرس:

یزد – خیابان امام خمینی – کوچه برخوردار