دکتر محمد علی سورکی آزاد
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ساری

دکتر محمد علی سورکی آزاد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد علی سورکی آزاد

شماره تماس:

01133305990

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان فرهنگ – مجتمع پزشکان شهریار 3 – طبقه چهارم – واحد 414