این پزشک

تخصص پزشک: چشم
زنجان
02433325278
زنجان
زنجان – خیابان سعدی وسط – جنب بانک تجارت – ساختمان فارابی

دکتر محمد فاتحی متخصص چشم و بینایی در زنجان | آدرس و تلفن دکتر محمد فاتحی