این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138408040
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – اول‌ خیابان‌ پرستار – ساختمان پورسینا – طبقه اول

دکتر محمد فرجی راد متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد فرجی راد