این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138401700
مشهد
خیابان احمد آباد – خیابان عارف – بین عارف 4 و 6 – ساختمان 20

دکتر محمد قره داغی متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد قره داغی