این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132331304
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – ساختمان پزشکان فارس – طبقه اول

دکتر محمد قنبری متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر محمد قنبری