دکتر محمد مسعود پناهی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر محمد مسعود پناهی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد مسعود پناهی

شماره تماس:

02155494396

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از مهدیه تهران – خیابان مدرس – پلاک 8 – واحد 6