دکتر محمد مشایخی
تخصص: چشم
محل مطب: بجنورد

دکتر محمد مشایخی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد مشایخی

شماره تماس:

058-32228889

آدرس:

خراسان شمالی – بجنورد – خیابان طالقانی شرقی – پاساژ تانو