این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بجنورد
058-32228889
بجنورد
خراسان شمالی – بجنورد – خیابان طالقانی شرقی – پاساژ تانو

دکتر محمد مشایخی متخصص چشم و بینایی در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر محمد مشایخی