این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05136046942
مشهد
حاشیه بلوار وکیل آباد – بین وکیل آباد 19 و 21 – پلاک 379 – طبقه 1

دکتر محمد مهدی نژاد کاشانی متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد مهدی نژاد کاشانی