دکتر محمود حسن زاده
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر محمود حسن زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمود حسن زاده

شماره تماس:

041-35535747

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – 17 شهریور – تقاطع طالقانی – جنب بانک مسکن – ساختمان باستان – طبقه 2