این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35535747
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – 17 شهریور – تقاطع طالقانی – جنب بانک مسکن – ساختمان باستان – طبقه 2

دکتر محمود حسن زاده متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمود حسن زاده