دکتر محمود مبلغی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر محمود مبلغی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمود مبلغی

شماره تماس:

08337298297

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – ساختمان اجلالیه – طبقه 4