این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08132514119
همدان
همدان – خیابان بوعلی – جنب سینما قدس – ساختمان بصیری

دکتر مرتضی سماواتی متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر مرتضی سماواتی