این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
رشت
01333324890
رشت
چهار راه پورسینا – جنب بانک ملی – ساختمان روزبه – طبقه 2

دکتر مرتضی قربان زاده متخصص پوست و مو در رشت | آدرس و تلفن دکتر مرتضی قربان زاده