دکتر مرجان عرفانی
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر مرجان عرفانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مرجان عرفانی

شماره تماس:

05433435397

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان مدرس – ساختمان پزشکان ایران – جنب طب تصویری – طبقه سوم – واحد ۱۴