دکتر مرجان مسجدی

تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر مرجان مسجدی متخصص چشم و بینایی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مرجان مسجدی

شماره تماس:

031-35312020

آدرس:

اصفهان – بزرگمهر – بلوار ارغوانیه – بیمارستان فارابی