دکتر مریم سادات ساداتی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: شیراز

دکتر مریم سادات ساداتی متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مریم سادات ساداتی

شماره تماس:

07132351087

آدرس:

درمانگاه پوست بیمارستان شهید فقیهی