این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
شیراز
07132351087
شیراز
درمانگاه پوست بیمارستان شهید فقیهی

دکتر مریم سادات ساداتی متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مریم سادات ساداتی