این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132335508
شیراز
فارس – شیراز – خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – نزدیک خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – ساختمان شیراز – طبقه اول

دکتر مریم طاهری شیرازی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مریم طاهری شیرازی