دکتر مریم طاهری شیرازی


تخصص: چشم


شهر: شیراز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر مریم طاهری شیرازی متخصص چشم

—————–

آدرس:
فارس – شیراز – خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – نزدیک خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – ساختمان شیراز – طبقه اول


 

تلفن تماس:
07132335508


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.