دکتر مسعود حبیبی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر مسعود حبیبی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسعود حبیبی

شماره تماس:

061-33777136

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان بنی هاشم – بین کیان و غزنوی – پلاک 319