دکتر مسعود ذبیحی فرد
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر مسعود ذبیحی فرد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسعود ذبیحی فرد

شماره تماس:

09301007233

آدرس:

تهران – میدان ونک – خیابان گاندی جنوبی – خیابان هفتم – شماره 24