دکتر مسعود زینالی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر مسعود زینالی متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر مسعود زینالی

شماره تماس:

06133330266

آدرس:

خوزستان – اهواز – 30 متری – ساختمان عصاره