این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ساری
01133254761
ساری
ساری – خیابان امیر مازندرانی – سر سه را کشاورزی – بیمارستان امیر مازندرانی – طبقه دوم

دکتر مسعود شایسته آذر متخصص ارتوپدی در ساری | آدرس و تلفن دکتر مسعود شایسته آذر