این پزشک

تخصص پزشک: چشم
قزوین
02833242883
قزوین
قزوین – فردوسی – ساختمان پزشکان حشمت – طبقه اول

دکتر مسعود طارمی متخصص چشم و بینایی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر مسعود طارمی