این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
یزد
03537251818
یزد
بلوار صالقانی – کوچه مجاهد – ساختمان پزشکان رازی

دکتر مسعود مهدی نژاد یزدی متخصص ارتوپدی در یزد | آدرس و تلفن دکتر مسعود مهدی نژاد یزدی