این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ایلام
08433382345
ایلام
ایلام – خیابان سعدی جنوبی – کوچه جنب حوزه علمیه – کوچه ادیب

دکتر مسعود هاتفی متخصص مغز و اعصاب در ایلام | آدرس و تلفن دکتر مسعود هاتفی