دکتر مسعود پوستی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر مسعود پوستی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسعود پوستی

شماره تماس:

02833245488

آدرس:

قزوین – خیابان بوعلی شرقی – روبروی استاد شهریار – ساختمان پزشکان آتیه