این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اردبیل
04533253038
اردبیل
اردبیل – میدان سرچشمه – کوی طوی – ساختمان پزشکان نوید – طبقه پایین

دکتر مسلم ابوالحسن زاده متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر مسلم ابوالحسن زاده