این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04132819119
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان نیروی هوایی – میدان خرمشهر – ساختمان 112 – طبقه سوم

دکتر مسلم تقی زاده سرابی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر مسلم تقی زاده سرابی