دکتر مسلم تقی زاده سرابی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تبریز

دکتر مسلم تقی زاده سرابی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسلم تقی زاده سرابی

شماره تماس:

04132819119

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان نیروی هوایی – میدان خرمشهر – ساختمان 112 – طبقه سوم