این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138914400
مشهد
حاشیه بلوار وکیل آباد – بعد از وکیل آباد 37 – ساختمان پزشکان 909

دکتر منصوره علیزاده متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر منصوره علیزاده