این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بوشهر
077-33539898
بوشهر
بوشهر – خیابان امام خمینی – خیابان یادگار امام – ساختمان نور

دکتر منصور خالقی متخصص چشم و بینایی در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر منصور خالقی