دکتر منصور وزیری
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر منصور وزیری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر منصور وزیری

شماره تماس:

061-32218023

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان نادری – بین خیابان حافظ و کتانباف – مجتمع پزشکی خوزستان – طبقه دوم