این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632248116
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – بلوار جمال الدین اسدآبادی – نبش خیابان شهید کازرونی – ساختمان سبز

دکتر منصور پردل نامدار متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر منصور پردل نامدار