دکتر منوچهر ثقفیان

تخصص: چشم
محل مطب: بندرعباس

دکتر منوچهر ثقفیان متخصص چشم و بینایی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر منوچهر ثقفیان

شماره تماس:

07632236417

آدرس:

هرمزگان – بندرعباس – خیابان اسدآبادی – ساختمان نگهدار – طبقه اول