این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تبریز
04133342255
تبریز
چهارراه آبرسان – روبروی بانک مسکن – ساختمان اطبا

دکتر منیره اصولی تبریزی متخصص پوست و مو در تبریز | آدرس و تلفن دکتر منیره اصولی تبریزی