این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132317708
شیراز
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت – بین 20 متری و باغشاه کلینیک مهر – طبقه ششم

دکتر منیر شاد دل متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر منیر شاد دل