دکتر مهدی آیتی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر مهدی آیتی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهدی آیتی

شماره تماس:

02166933651

آدرس:

تهران – منطقه 11 – کارگر جنوبی – روبروی ستاد ژاندارمری – کوچه مهدیزاده – پلاک 1 – طبقه 3