دکتر مهدی انوری
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اراک

دکتر مهدی انوری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهدی انوری

شماره تماس:

08633127457

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان خرم – جنب بانک ملت – مجتمع پاستور – طبقه سوم