دکتر مهدی بهلولی

تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اردبیل

دکتر مهدی بهلولی متخصص قلب و عروق در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر مهدی بهلولی

شماره تماس:

04533258124

آدرس:

اردبیل – میدان سرچشمه – اول کوی طوی