این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) / جراح زانو و تعویض مفاصل
اصفهان
03132370750
اصفهان
خیابان کاشانی – بیمارستان کاشانی – کلینیک ویژه

دکتر مهدی تیموری متخصص ارتوپدی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مهدی تیموری