این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
شیراز
07132305008
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – کوچه 41 – مجتمع سینا – طبقه 6

دکتر مهدی خانی متخصص مغز و اعصاب در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مهدی خانی