دکتر مهدی خانی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر مهدی خانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهدی خانی

شماره تماس:

07132305008

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – کوچه 41 – مجتمع سینا – طبقه 6