این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
ارومیه
04432233588
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان امام – روبروی آموزش و پرورش – ساختمان نصر

دکتر مهدی رادور متخصص قلب و عروق در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر مهدی رادور