این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اردبیل
04533260307
اردبیل
اردبیل – سرچشمه – کوی طوا – ساختمان پزشکان آلفا – طبقه اول

دکتر مهدی عطایی متخصص قلب و عروق در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر مهدی عطایی