دکتر مهدی مقبولی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر مهدی مقبولی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهدی مقبولی

شماره تماس:

02433323065

آدرس:

زنجان – خیابان سعدی وسط – ساختمان زرتشت