این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132227816
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – ساختمان قمر الدوله – طبقه اول – واحد 114

دکتر مهرآسا سالک اردستانی فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مهرآسا سالک اردستانی