این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132600961
اصفهان
اصفهان – خیابان سلمان فارسی – بعد از پل شهرستان

دکتر مهران شاه زمانی فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مهران شاه زمانی