دکتر مهران مرادی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر مهران مرادی متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر مهران مرادی

شماره تماس:

02833235232

آدرس:

قزوین – سبزه میدان – ابتدای فردوسی جنوبی – روبرو کوچه حمام پاک – ساختمان جهاد دانشگاهی – طبقه دوم