این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
کرج
02632281043
کرج
خیابان طالقانی شمالی – نرسیده به پارک شرافت – روبروی سازمان آب – ساختمان دیبا – طبقه 3

دکتر مهرداد رحیم زاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی در کرج | آدرس و تلفن دکتر مهرداد رحیم زاده